Эксклюзив
Обложка книги Владимир Жданов Справочник по математике. На киргизском и русском языках

Справочник по математике. На киргизском и русском языках

Цикл: 1 #2
(1)
(0)
Математика боюнча маалымдама окуу куралы эки тилде: кыргыз жана орус тилдеринде.
Кол менен параллелдүү жазуу техникасы жана студенттер чет тилде окууга натыйжалуу ылайыкташууга мүмкүндүк берет аткарылган.
Басылма негизги түшүнүктөрү жана бисмиллах жана типтүү маселелерди чыгаруу мисалдар менен талдай баштаган камтыйт.
Студенттер жана окуучулар үчүн арналган.

______________________________________

Справочное пособие по математике на двух языках: киргизском и русском.
Пособие выполнено в технике параллельных текстов, что позволяет учащимся эффективно адаптироваться к обучению на иностранном языке.
Издание включает основные понятия и формулы алгебры и начал анализа с примерами решений типичных задач.
Предназначено для для школьников и студентов.
Другие книги автора