Исаак Вайнберг
Автор
Автор не от бога, но от души.